• Polecamy


ďťż Biuletyn Informacji Bublicznej
Urząd Miejski w Radłowie
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
NIEBIESKA LINIA
KDR

PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY

1. Sprawy związane z problemem przemocy reguluje GMINNY SYSTEM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2008 – 2014, zastąpiony przez GMINNY SYSTEM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2015 – 2020

2. PRZEMOC DOMOWA JEST PRZESTĘPSTWEM - ulotka informacyjna

3. PRAWO WOBEC PRZEMOCY W RODZINIE - informacja

4. PRZEMOC W RODZINIE - publikacja

5. Zadania instytucji i służb społecznych w dziedzinie przeciwdziałania przemocy
    w rodzinie w Polsce
- artykuł