• Polecamy


ďťż Biuletyn Informacji Bublicznej
Urząd Miejski w Radłowie
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
NIEBIESKA LINIA
KDR

Projekty PO Kapitał Ludzki

                                                                    Projekty zrealizowane

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radłowie

                           33-130 Radłów ul. Brzeska 9 
                              fax 014 6782003 tel.014 6780082


     W latach 2008 – 2009 realizowany był projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki :
Priorytet VII            – Promocja Integracji Społecznej,
Działanie 7.1        – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji.
Podziałanie 7.1.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej .
     Podstawowym założeniem i głównym celem projektu było pomóc w powrocie na rynek pracy tym osobom, które przez dłuższy okres czasu pozostawały bez zatrudnienia.
Zamierzaliśmy to osiągnąć poprzez oddziaływanie wielotorowe mające na względzie zarówno podniesienie kwalifikacji zawodowych i nabycie umiejętności praktycznych związanych z poruszaniem się po aktualnym rynku pracy, jak i nauczenie się korzystania z naturalnego potencjału, który tkwi w każdym z nas po to, aby umocnić wiarę we własne możliwości.

     W związku z tym zaoferowaliśmy Paniom, które zdecydowały się podjąć z nami współpracę, udział w szkoleniach , w tym:
- szkolenie zawodowe pod nazwą „Obsługa kasy fiskalnej z programem fakturującym”,
- „ Asystent osoby niepełnosprawnej”
- warsztaty „aktywnego poszukiwania pracy z modułem doradztwa zawodowego”,
- oraz spotkania z psychologiem. – terapia psych. grupowa.
     W trakcie trwania warsztatów zorganizowaliśmy również wyjazd integracyjny, który miał korzystnie wpłynąć na relacje interpersonalne w grupie.
     Dzięki tym działaniom mamy grupę wykwalifikowanych, kompetentnych i świadomych swojej wartości kobiet, które potencjalnie stanowią cenny nabytek dla każdego pracodawcy.
Projekt współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa .

Osoby realizujące projekty :

 
  Kierownik - Teresa Rosa        Koordynator - Maria Hajduk      Gł. Księgowy - Maria Ziejka

Rekrutacja i kwalifikacja uczestników projektu :

                                                       mgr Renata Kryczka-Trela