• Polecamy


ďťż Biuletyn Informacji Bublicznej
Urząd Miejski w Radłowie
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
NIEBIESKA LINIA
KDR

Kontynuacja Program „Wspieraj Seniora” na rok 2021

01.07.2021

W związku z utrzymującym się stanem epidemii na obszarze naszego kraju, kierując się troską o bezpieczeństwo osób starszych, Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przedłuża realizację programu „Wspieraj Seniora” do końca 2021 r.
Przypominamy, że program adresowany jest do osób w wieku 70 lat i więcej, które pozostaną w domu w związku z zagrożeniem zakażeniem Covid-19, w szczególnych przypadkach również do osób poniżej 70 roku życia.
Seniorzy mogą liczyć na pomoc w zakresie:
• zakup i dostarczenie artykułów podstawowej potrzeby w tym artykułów spożywczych, leków, środków higieny osobistej
Należy pamiętać, że koszty związane z zakupem żywności, artykułów spożywczych, leków, środków higieny osobistej, pokrywa Senior.
W ramach Programu uruchomiono specjalną infolinię dedykowaną seniorom. Dzwoniąc pod numer telefonu 22 505 11 11 osoby starsze będą mogły poprosić o pomoc.
Można również bezpośrednio zgłosić potrzebę wsparcia do Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radłowie, tel: 14 678 2003

« inne aktualności